VIKTIG VEDRØRENDE

CORONA / COVID-19

Kjære kunde,
I tillegg til Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, har vi våre egen interne rutiner:
- Vi håndhilser ikke.
- Vi oppfordrer til å bruke nøkkelinnkastet som er godt merket ved inngangspartiet.
- Vi tørker over alle berøringsflater før og etter jobb.
- Våre medarbeidere bruker engangs hansker ved håndtering av kundebiler, disse kastes etter hver bil.
- Biler som brukes til prøvekjøring/ leiebiler, rengjøres mellom hver kunde.
Evt kan vi både hente og frakte bilen tilbake til deg - kostnadsfritt.

Telefon:
7482 2422
Mail:
verksted@kristoffersenbil.no
richard@kristoffersenbil.no
Salg:
tore@kristoffersenbil.no
per@kristoffersenbil.no
Administrasjon:
lena@kristoffersenbil.no

Til kunder som ønsker å være isolert:
- Bruk nøkkelinnkastet, husk reservenøkkel, når du skal henter.
- Vi har muligheter for Vipps eller faktura.